تا حالا دقت کردی:

ترسی که پنبه الکل قبل از آمپول زدن داره خود آمپول نداره!!


:D;))